IT-Staffing

Supported schools: 

De IT-Staffing Groep zendt sinds 2006 consultants uit naar projecten van Viafrica. De consultants werken samen met de lokale medewerkers aan een verbetering van het CLASSworks programma. De afgelopen jaren is er gewerkt aan het professionaliseren van de service organisatie, het introduceren van service contracten, het logistieke proces, trainingen en het opzetten van een helpdesk administratie De consultants worden door IT-Staffing geselecteerd op basis van een door Viafrica aangeleverd profiel. De consultants gaan vervolgens drie weken onbetaald naar een partner organisatie van Viafrica in Afrika. Een korte safari maakt onderdeel uit van het programma.